ออนไลน์ในขณะนี้ 4 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข

________________________.jpg

อาจารย์ ปัญจพาณ์  สุขโข

Instructor Panjapa Sukkho
Email: Vayu_ka@hotmail.com
Panjapa_sukkho@yahoo.com
Tel. 02-256-4092 ต่อ 593

ความเชี่ยวชาญ
1.การพยาบาลเด็กปฐมวัย 
(Child Health Care Nursing) 
2. พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น 
(Adolescent Risk Behavior) 
3. การพยาบาลเด็กป่วยเรื้อรัง 
(Children with chronic illnesses) 
4. การพยาบาลเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ 
[กลับไป]